+420 731 618 492

731 618 492 
napište nám

remax_ham-1.svg
Zavolejte nám
icon-search-gray.svg

×

mezera_1.png

O realitách


17.01.2023

Novela zákona o ochraně spotřebitele

Dne 6. 1. 2023 nabyla účinnosti novela zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která významně posiluje práva spotřebitelů v případě nekalých praktik podnikatelů a také se významně dotýká zejména smluv uzavíraných distančním způsobem.

Novela zavádí zpřísnění pravidel pro uzavírání smluv distančním způsobem, kdy došlo k rozšíření požadavku na informace, které má podnikatel spotřebiteli sdělit ještě před uzavřením smlouvy.

Jedná se v podstatě o povinnost podnikatele identifikovat se, kterou má vůči spotřebiteli ještě před uzavřením smlouvy či učiněním jeho závazné nabídky.

Zákon je v tomto smyslu zcela obecný a stanoví jen, že tuto povinnost má podnikatel pro případy, že tyto informace nejsou zřejmé ze souvislostí. Smlouvy tak nejsou primárním způsobem, jakým má být tato povinnost splněna, a každý podnikatel musí sám posoudit při jednání se spotřebitelem, zda tuto svou povinnost splnil.

Realitní kanceláře tuto povinnost mají zpravidla splněnou již v rámci inzerce, či prostřednictvím svých webových stránek. Jako poslední krok, kdy tuto povinnost splňují, je při zaslání návrhu na uzavření zprostředkovatelské smlouvy. Někdy jsou pak tyto povinnosti plněny také poskytováním informačního letáku při prohlídce apod.

Nelze však předvídat všechny možnosti, jak k jednání mezi realitní kanceláří a klientem – spotřebitelem dojde, a jak realitní kancelář svou povinnost splní.

V této souvislosti však centrála RE/MAX ČR přidá do hlavičky nových vzorových zprostředkovatelských smluv ID datové schránky realitní kanceláře. Ostatní informace jsou ve vzorech již nyní (společnost, IČ, sídlo, e-mail, telefon)