Daň z nemovitosti 2020

Daň z nemovitosti – vše, co potřebujete vědět
pro rok 2020

Možná jste v minulém roce koupili dům nebo prodali byt. Ať už jste nakládali s vaší nemovitostí
jakkoli, znamená to pro vás vždy v tom následujícím roce hodně administrativy, kterou nyní musíte
vyřídit. Pojďme se společně podívat na důležité věci, které musíte dopředu vědět, abyste se v tom
vůbec vyznali.

Do kdy se podává daňové přiznání a jak?
Daňové přiznání z nemovitých věcí se podává do 31. ledna 2020. Podání daňového přiznání na místní
příslušný finanční úřad (tam, kde se nachází nemovitost) se týká všech, kteří v předešlém roce
koupili, prodali nebo darovali nemovitost. Pokud jste si nemovitost koupili letos, budete jej podávat
opět na začátku příštího roku. Pokud nemovitost vlastníte více jak dva roky, nemusíte nic podávat,
prostě vyčkáte, až vám přijde pokyn k platbě, a poté daň uhradíte. Formulář pro daň z nemovitosti
má jak elektronickou, tak fyzickou verzi. Můžete ho tak podat osobně, poštou nebo elektronicky.

Jak se vůbec dozvím, že mám daň z příjmu platit?
Finanční správa rozesílá každoročně složenky na zaplacení daní z nemovitých věcí, a to buď datovou
schránkou, bezplatnou daňovou složenkou, e-mailem nebo prostřednictvím SIPO. Veškeré informace
k zaplacení daně by měli být doručeny všem nejpozději do 25. května 2020, pokud tedy koronavirová
krize neukáže jinak.

Lhůty, které bychom měli brát vpotaz?
Lhůta pro zaplacení daně letos končí k 1. červnu 2020. S ohledem na nynější situaci je však počítáno
s tím, že by se mnoho lidí mohlo dostat do tíživé životní situace, a proto nám úřady v mnoha
ohledech vycházejí vstříc. Můžeme tak i daň z nemovitosti uhradit o něco později. Finanční správa
uklidňuje tím, že pokud splátka nepřevyšuje částku 5 tisíc korun, a poplatník se opravdu dostal do
tíživé životní situace, jeho uhrazení daně v podobě úroku z prodlení může být až do 31. července
2020 (a u menších částek i o něco později) bez sankce. Sice poplatníkovi vznikne nedoplatek na dani,
ten však nebude finanční správa vzhledem k nynější situaci vymáhat až do 31. srpna 2020. Pokud je
však výše daně vyšší než 5 tisíc korun, a dostali jste se do tíživé životní situace, je dobré využít
žádosti o posečkání daně podle § 156 zákona č 280/2009 Sb., daňový řád.
V případě, že nemáte problém daň zaplatit, je potřeba u částky menší než 5 tisíc korun celou částku
zaplatit k 1.červnu 2020, u částek větších než 5 tisíc korun je možné ji rozdělit do dvou splátek (1.
června 2020 a 30. listopadu 2020). Počet složenek se odvíjí od toho, kolik nemovitostí vlastníte,
s jakou výši daně a v kolika krajích. Obecně lze říci, že pokud máte více nemovitostí v jednom kraji a
nepřesahujete 5 tisíc korun na dani, najdete v obálce jednu složenku. Pokud však přesahujete tuto
částku nebo vlastníte nemovitosti v různých krajích, najdete jich v obálce více.
Jak zaplatit a kde?

Daň může být zaplacena bezhotovostním převodem, na poště, prostřednictvím SIPO nebo hotově na
finančním úřadě. Na složence je předtištěn účet, vy vyplňujete pouze částku. Informace o nedoplatku
nebo přeplatku se můžete dozvědět z oddělitelné části složenky.
V dnešní době koronavirové krize, je asi nejjednodušším a nejbezpečnějším způsobem úhrady daně
bankovní převod z pohodlí domova. Nevystavujete se tak zbytečnému nakažení, při čekání ve frontě
na poště. Vždy je potřeba uvést bankovní účet Finančního úřadu a variabilní symbol ( to představuje
u fyzických osob rodné číslo poplatníka). Všechny potřebné informace však nalezneme na složence,
případně v e-mailu. Pokud jsou jakékoli nesrovnalosti nebo nejasnosti, je možnost obrátit se na
příslušný finanční úřad.
Rovněž se můžete poradit s námi, pokud si nevíte rady.