Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

Jako za vše, i za to, že prodáváte vlastní nemovitost, musíte zaplatit daň, jelikož to pro vás představuje jistý příjem. A jak víme, z příjmu platíme daň takřka vždy. Daň přitom v tomto případě činí 15%, což se může vyšplhat na nemalou částku, proto není divu, že se ji snaží většina lidí, pokud to jde vyhnout. Pokud si budete chtít dohledat bližší informace, vše najdete v §4 a v § 10 Zákona o dani z příjmu. Důležité je si i uvědomit, že i když nyní platíte daň z nemovitých věcí, není to to samé jako daň z příjmu z prodeje nemovitosti, a po prodeji vaší nemovitosti, se této daně zbavíte. Zpět ale k samotné dani z příjmu z prodeje nemovitosti, jelikož jsou případy, kdy můžete být i od této daně osvobozeni. Podíváme se nyní na jednotlivé možnosti, abyste dopředu věděli, jak na tom jste.

 

1.

Daň z příjmu nemovitosti nemusíte platit, pokud nemovitost vlastníte alespoň 5 let, čili mezi jejím nabytím (zápisem na katastru) a prodejem uběhla více jak pětiletá doba. Existuje tu však i možnost, že se tato doba zkrátí na 2 roky, a to za předpokladu, že jste zde opravdu měli před prodejem bydliště. Je tu snaha ze strany státu regulovat ty, kteří pouze přeprodávají byty, zalevno je koupí, a pak zadraho prodávají. Což má za následek, že není dostatek bytů pro ty, kteří by je opravdu potřebovali, a to za přijatelnou cenu.

 

2.

Další možností, jak neplatit daň z příjmu prodané nemovitosti je v případě, že prodáte nemovitost, kterou jste zdědili po někom v přímé linii (prarodiče, rodiče, děti či vnuci), nebo nepřímé linii (manželi či manželce). Opět zde platí 5letá hranice, ta se však zkrátí o dobu, po kterou, ten, jež dědictví odkazuje nemovitost prokazatelně vlastnil. Pokud zdědíte dům po rodičích, kteří v něm prokazatelně bydleli déle, než dva roky před smrtí, jste od daně osvobozeni rovněž.

 

3.

Pokud prodáváte družstevní byt, nepodléhá příjem dani z příjmu fyzických osob. Stejně je tomu i u bytu, který byl družstevní, nyní je v osobním vlastnictví a mezi nabytím členských práv a jejich převodem opět byla přesáhnuta doba 5 let.

 

4.

Zároveň nemusíte platit daň z příjmu nemovitosti v případě, že peníze, které od kupujícího obdržíte  prokazatelně do jednoho roku investujete zpětně do svých dalších potřeb spojených s bydlením nebo jste takovou částku vynaložili v roce předešlém. To znamená, že za přijaté peníze z prodeje, které inkasujete koupíte pozemek pro výstavbu, rodinný dům či byt nebo rekonstruujete vaše bytové jednotky.

 

Jak platit nižší daň z příjmu?

 

Pokud se nevejdete do žádné z možností, nezbyde vám nic jiného, než daň z příjmu při prodeji nemovitosti zaplatit. To se dělá vždy do konce března následujícího roku po prodeji vaší nemovitosti. Nyní však s ohledem na epidemii, je možné tuto dobu prodloužit a to do 1.7.2020. Potřebujete k tomu příslušný formulář – Přiznání daně z příjmu fyzických osob. Zde vyplňujete, jak příjmy, tak své výdaje. Daň platíte pouze, pokud je rozdíl mezi prodejem a nákupem nemovitostí kladný, to znamená, pokud jste ji za více prodali, než za kolik jste ji předtím koupili.

Pokud příjem není osvobozen od daně můžete zaúčtovat náklady na pořízení nemovitosti a stejně tak můžete zaúčtovat i náklady na její prodej. Uplatnit můžete i slevy a odpočty, na které máte právo.

 

Bohužel, jak už to bývá, každý případ může skrývat různé možnosti, vše je pak mnohem složitější. Pokud se o to do hloubky nezajímáte, nemůžete tomu ani rozumět, nikdo z nás nerozumí všemu. Pokud vás čeká prodej nemovitosti a nejste si jisti, zda jste od daně osvobozeni. Nebo byste se rádi poradili, určitě se můžete obrátit na nás a my to s vámi podrobně rozebereme a vše si vysvětlíme. Podíváme se na možnosti a vymyslíme, jak s problémem naložit.