+420 731 618 492

731 618 492 
napište nám

remax_ham-1.svg
Zavolejte nám
icon-search-gray.svg

×

mezera_1.png

DRUŽSTEVNÍ PODÍL X OSOBNÍ VLASTNICTVÍ I.ČÁST

Rozdíl mezi bytem v družstevním a osobním vlastnictví


Co je výhodnější

Družstevní byty se prodávají za cenu nižší až o jednotky či dokonce desítky procent oproti bytům v osobním vlastnictví, je možné získat ho tedy levněji. Převod družstevního bytu je jednodušší než klasický převod bytu v osobním vlastnictví.  

Základním rozdílem mezi družstevním a osobním vlastnictvím je, že člen družstva nenabývá vlastnictví bytu, ale družstevního podílu, který je nájemní smlouvou na dobu neurčitou. V katastru nemovitostí je jako vlastník zapsáno bytové družstvo.

Na druhou stranu vlastníkem bytové či nebytové jednotky v osobním vlastnictví se na základě kupní smlouvy stává sama fyzická nebo právnická osoba. Byt v osobním vlastnictví je zapsán v katastru nemovitostí.

Koupit družstevní byt je mnohem rychlejší, protože odpadá nutnost zápisu vlastnictví na katastru nemovitostí. 

Vždy využijte úschovu

Seriózní smlouva o převodu podílu v bytovém družstvu vždy počítá s ochranou obou stran, proto je dobré kupní cenu za převod družstevního podílu vyplácet z advokátní úschovy stejně jako u osobního vlastnictví bytu. Kupní cena by měla být vyplacena z úschovy až poté, co smlouva vejde v platnost, tedy má právní účinky.

To není okamžik podpisu, jak si lidé často mylně myslí. Účinnost nastává až oznámením družstvu. To se nejlépe prokazuje razítkem a podpisem odpovědné osoby – většinou dvou členů představenstva družstva. Ideálem je, když nejen potvrdí doručení, ale i souhlas s přechodem nájmu bytu. Všechno tedy může proběhnout i v jeden den a není nutné čekat dlouhé týdny jako na změnu v katastru nemovitostí, kde zápis trvá dle zákona minimálně 20 dní. Přesto se vyplatí úschovu nevynechávat. V případě problému může prostředky určené na kupní cenu zachránit.

Družstevní podíl

Jednotlivé byty nejsou v osobním vlastnictví člena družstva, ale v nájmu, který vzniká na základě vlastnictví členského podílu v družstvu. Podmínkou účasti v družstvu i vzniku nájmu je složení členského vkladu členem družstva. Za převod členského podílu na nového člena družstvo často požaduje administrativní poplatek.

U družstevních bytů se můžete setkat i s informací o nesplacené anuitě. Jedná se o splátku dlouhodobého úvěru poskytnutého družstvu. Výši anuity se připočítejte k pořizovací ceně. Dále myslete na to, že při převodu družstevního podílu přecházejí na nového člena družstva spolu s členským podílem i dluhy. Před pořízením družstevního bytu je tedy dobré vyžádat si od družstva potvrzení o výši závazků, které se k bytu vážou.

Družstevní podíl přechází v rámci dědictví na dědice. Byl-li družstevní podíl ve společném vlastnictví manželů, přechází po smrti jednoho z nich na pozůstalého manžela. Avšak v případě, že je jeden z manželů výlučným členem bytového družstva, jejich společný nájem zaniká, zanikne-li členství toho manžela, který je výlučným členem bytového družstva. 

Financovat hypotékou družstevní byt je ale složitější než byt v osobním vlastnictví.

Zatímco byt v osobním vlastnictví lze použít jako zástavu pro financování pomocí hypotečního či jiného obdobného úvěru, u družstevního bydlení to možné není. Banky sice financování družstevního bytu umožňují, musíte ale ručit jinou nemovitostí.

Pokud kupujete družstevní byt s písemným příslibem převodu do osobního vlastnictví do jednoho roku, pak lze tento byt financovat předhypotečním úvěrem, který slouží jako překlenovací půjčka do doby, než je nemovitost přepsána v katastru nemovitostí. V takovém případě lze touto nemovitostí bance ručit. Nevýhodou je ovšem vyšší úroková sazba, kterou je úvěr úročen dokud není byt převeden do osobního vlastnictví.
 
OSOBNÍ VLASTNICTVÍ
koupit bytovou jednotku může fyzická i právnická osoba, cizinec
byt můžete dále pronajímat bez souhlasu ostatních vlastníků
byt můžete zastavit bance pro případ hypotéky nebo jiného úvěru
převod vlastnictví bytové jednotky trvá minimálně 20 dní (zákonná lhůta 30 dní)
bytová jednotka dohledatelná v katastru nemovitostí a evidována na listu vlastnictví
daňové záležitosti řeší každý vlastník bytu samostatně


DRUŽSTEVNÍ  VLASTNICTVÍ
koupit bytovou jednotku může pouze fyzická osoba 
byt můžete dále podnajímat pouze se souhlasem družstva
byt nemůžete zastavit bance, hypotékou nelze financovat
převod družstevního podílu je v podstatě okamžitý
vlastnictví bytové jednotky není veřejně dohledatelné
daňové záležitosti řeší za člena družstvo
 
 


2.díl článku