Družstevní podíl x osobní vlastnictví I.část

Rozdíl mezi bytem v družstevním a osobním vlastnictví

Co je výhodnější

Družstevní byty se prodávají za cenu nižší až o jednotky či dokonce desítky procent oproti bytům v osobním vlastnictví, je možné získat ho tedy levněji. Převod družstevního bytu je jednodušší než klasický převod bytu v osobním vlastnictví.  

Základním rozdílem mezi družstevním a osobním vlastnictvím je, že člen družstva nenabývá vlastnictví bytu, ale družstevního podílu, který je nájemní smlouvou na dobu neurčitou. V katastru nemovitostí je jako vlastník zapsáno bytové družstvo.

Na druhou stranu vlastníkem bytové či nebytové jednotky v osobním vlastnictví se na základě kupní smlouvy stává sama fyzická nebo právnická osoba. Byt v osobním vlastnictví je zapsán v katastru nemovitostí.

Koupit družstevní byt je mnohem rychlejší, protože odpadá nutnost zápisu vlastnictví na katastru nemovitostí. 

Vždy využijte úschovu

Seriózní smlouva o převodu podílu v bytovém družstvu vždy počítá s ochranou obou stran, proto je dobré kupní cenu za převod družstevního podílu vyplácet z advokátní úschovy stejně jako u osobního vlastnictví bytu. Kupní cena by měla být vyplacena z úschovy až poté, co smlouva vejde v platnost, tedy má právní účinky.

To není okamžik podpisu, jak si lidé často mylně myslí. Účinnost nastává až oznámením družstvu. To se nejlépe prokazuje razítkem a podpisem odpovědné osoby – většinou dvou členů představenstva družstva. Ideálem je, když nejen potvrdí doručení, ale i souhlas s přechodem nájmu bytu. Všechno tedy může proběhnout i v jeden den a není nutné čekat dlouhé týdny jako na změnu v katastru nemovitostí, kde zápis trvá dle zákona minimálně 20 dní. Přesto se vyplatí úschovu nevynechávat. V případě problému může prostředky určené na kupní cenu zachránit.

Družstevní podíl

Jednotlivé byty nejsou v osobním vlastnictví člena družstva, ale v nájmu, který vzniká na základě vlastnictví členského podílu v družstvu. Podmínkou účasti v družstvu i vzniku nájmu je složení členského vkladu členem družstva. Za převod členského podílu na nového člena družstvo často požaduje administrativní poplatek.

U družstevních bytů se můžete setkat i s informací o nesplacené anuitě. Jedná se o splátku dlouhodobého úvěru poskytnutého družstvu. Výši anuity se připočítejte k pořizovací ceně. Dále myslete na to, že při převodu družstevního podílu přecházejí na nového člena družstva spolu s členským podílem i dluhy. Před pořízením družstevního bytu je tedy dobré vyžádat si od družstva potvrzení o výši závazků, které se k bytu vážou.

Družstevní podíl přechází v rámci dědictví na dědice. Byl-li družstevní podíl ve společném vlastnictví manželů, přechází po smrti jednoho z nich na pozůstalého manžela. Avšak v případě, že je jeden z manželů výlučným členem bytového družstva, jejich společný nájem zaniká, zanikne-li členství toho manžela, který je výlučným členem bytového družstva. 

Financovat hypotékou družstevní byt je ale složitější než byt v osobním vlastnictví.

Zatímco byt v osobním vlastnictví lze použít jako zástavu pro financování pomocí hypotečního či jiného obdobného úvěru, u družstevního bydlení to možné není. Banky sice financování družstevního bytu umožňují, musíte ale ručit jinou nemovitostí.

Pokud kupujete družstevní byt s písemným příslibem převodu do osobního vlastnictví do jednoho roku, pak lze tento byt financovat předhypotečním úvěrem, který slouží jako překlenovací půjčka do doby, než je nemovitost přepsána v katastru nemovitostí. V takovém případě lze touto nemovitostí bance ručit. Nevýhodou je ovšem vyšší úroková sazba, kterou je úvěr úročen dokud není byt převeden do osobního vlastnictví.


OSOBNÍ VLASTNICTVÍ

 • koupit bytovou jednotku může fyzická i právnická osoba, cizinec
 • byt můžete dále pronajímat bez souhlasu ostatních vlastníků
 • byt můžete zastavit bance pro případ hypotéky nebo jiného úvěru
 • převod vlastnictví bytové jednotky trvá minimálně 20 dní (zákonná lhůta 30 dní)
 • bytová jednotka dohledatelná v katastru nemovitostí a evidována na listu vlastnictví
 • daňové záležitosti řeší každý vlastník bytu samostatně

DRUŽSTEVNÍ  VLASTNICTVÍ

 • koupit bytovou jednotku může pouze fyzická osoba 
 • byt můžete dále podnajímat pouze se souhlasem družstva
 • byt nemůžete zastavit bance, hypotékou nelze financovat
 • převod družstevního podílu je v podstatě okamžitý
 • vlastnictví bytové jednotky není veřejně dohledatelné
 • daňové záležitosti řeší za člena družstvo