Práce pro RE/MAX

731 618 492 
napište nám

remax_ham-1.svg
Práce pro RE/MAX
icon-search-gray.svg

×

mezera_1.png

Exekuce na nemovitosti

Exekuce na nemovitosti
Jak se chovat v případě, že na Vaší nemovitosti vázne exekuce?
Doručení rozhodnutí - doručení rozhodnutí o exekuci předchází pravomocné a vykonavatelné rozhodnutí, čoz znamená nemalé potíže. Asi jednou z nejhorších životních zkušeností je uvalení exekuce na vlastní nemovitost, která následně spadne do dražby. Nemovitosti se totiž v dražbě vyvolávají za třetinu hodnoty proti znaleckému odhadu. Rozdíl ceny, za kterou je možné prodat nemovitost na trhu a za kterou může být nakonec vydražena, může být propastný. Rozhodně nemá význam dražbu nemovitosti bojkotovat tím, že neumožníte zájemcům prohlídku, nebo různými výhružkami. Jediné, co Vám to může přinést je nízká účast zájemců o dražbu a tím výrazně snižujete možnou cenu, za kterou se nemovitost může vydražit.

Komunikace s věřiteli - nejhorší v případě hrozby exekuce je, dělat tzv. "mrtvého brouka". Nekomunikovat s věřiteli je asi největší chybou. Nikdo asi nezapomene a nebo nenechá jen tak skutečnost, že má někde pohledávku. Před takovým problémem se nelze schovat ani tím, že si nebudete přebírat poštu. Odpovědnost za doručení písemnosti je totiž na straně adresáta. To znamená, že zásilka je po splnění zákonných povinností považována za doručenou, i když jste si ji nepřečetli. V každém případě je dobré s exekutory v zájmu co nejnižších nákladů na exekuci komunikovat.

Exekutor - pokud jste již ve fázi, že na Vaše dveře klepe exekutor, vězte, že je oprávněn vstoupit do Vašeho domu či bytu i bez Vašeho souhlasu. Měl by se Vám prokázat služebním průkazem a listinami, které ho k provedení exekuce pověřují. V rámci zabavování majetku se provádí soupis zabavených věcí, který si prostudujte a pokud na něm budou uvedeny věci, které Vám nepatří, označte je. U soudu můžete podat vylučovací žalobu na takové věci.

Řešení - nejlepším řešením je, takové životní situace eliminovat. Pokud se Vám ale stane, že přestanete zvládat plnit své závazky a platba dluhů je nad Vaše momentální možnosti, je lepší oslovit např. finanční nebo realitní makléře. Ti Vám mohou pomoci při komunikaci s věřiteli a zařídit např. odklad, nebo snížení splátek. Nebo pokud máte nemovitost je lepší ji prodat za tržní cenu a vyřešit tíživou situaci. S tím Vám umíme pomoci, včetně komunikace s věřiteli.