+420 731 618 492

731 618 492 
napište nám

remax_ham-1.svg
Zavolejte nám
icon-search-gray.svg

×

mezera_1.png

DAROVAT NEBO DĚDIT?

Darovat nebo dědit?
Dříve nebo později začne toto dilema řešit každý z nás, je lepší majetek, popřípadě nemovitost darovat nebo zdědit?  Necháte svůj majetek příbuzným, ať si ho rozdělí, nebo chcete mít vše plně ve svých rukách? Chcete někoho obdarovat, podle vlastního uvážení? Možná i vy uvažujete nad tím, zda je pro vás výhodnější domluvit se s rodiči na darování nebo odkázání nemovitosti. Co kterému potomkovi odkázat? Bohužel zde vstupuje do rozhodování i ten nejzásadnější faktor, a sice rodinné vztahy a ochota domluvit se, protože bez komunikace to prostě nepůjde. Jako ve všem i tady má každá z možností svá pro i proti, proto se nyní podrobně podíváme na jednotlivé případy a výhody i rizika, která přináší. Pokud se rozhodnete pro cestu nemovitost zdědit, můžete se tak zbavit zodpovědnosti za budoucí výsledek, problém však může být domluvit se s ostatními dědici, protože ne vždy je to jednoduché a jasné. Stejné riziko je i zdědění dluhů, které s sebou spolu s dědictvím ruku v ruce přijímáte společně s nemovitostí. Ideální je na začátku si sednout a sepsat všechny, kterým chcete něco darovat případně odkázat a veškerý majetek a zároveň i veškeré dluhy.

Daň
Pokud byste se na darování či dědictví podívali z pohledu výše daně, je to poměrně jasné, daň z dědictví ani darování se neplatí, obě jsou od daně osvobozené.

Daň z příjmu při nabytí nemovitosti
Pokud se na problematiku podíváme z pohledu daně z příjmu, pak v případě dědictví se daň neplatí. V případě darování se neodvádí, pokud vám dar odkáže příbuzný v přímé, nebo vedlejší linii. Neplatí se ani pokud je od osoby, se kterou dokážete prokázat, že jste žili minimálně rok před získáním daru ve společné domácnosti. V jiném případě daň platit budete a daň činí 4% z nemovitosti.

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti
V případě, že se rozhodnete po nějaké době prodat nabytou nemovitost, mějte na paměti, že zde existuje magické číslo pět. Neboli pětiletá doba, po jejíž uplynutí neplatíte daň z příjmu prodané nemovitosti. Pokud se však rozhodnete prodat nemovitost dříve, než uplyne tato doba, je rozdíl mezi darovanou a zděděnou nemovitostí v tom, že pokud jste nemovitost zdědili, pak se do pětiletého období počítá, v rámci přímé linie, i doba po jakou nemovitost zemřelý vlastnil. V překladu to znamená, pokud jste zdědili dům po rodičích, ve kterém žili dvacet let, můžete dům ihned prodat a daň z příjmu platit nebudete. Pokud vám ale rodiče dům darují, musíte počkat pět let od nabytí daru, abyste daň platit nemuseli, jinak ji musíte zaplatit do konce března následujícího roku.

Rizika
Pokud se nyní na chvíli zastavíme u darování, asi každého napadnou základní rizika, která přináší. Představte si situaci, že darujete dům svému synovi, ve kterém ale chcete logicky i nadále bydlet a rozhodli byste se pro tento krok, jen s ohledem na to, že chcete předejít potížím spojeným s dědictvím. Může nastat situace, že váš syn se dostane do finančních potíží a o váš dům přijde. Nebo se může stát, že zemře a dům se stane předmětem dědického řízení, čili se stane to, čemu jste chtěli předejít. I s ohledem na další možnosti, které mohou nastat, abyste nemuseli třeba požadovat svůj dar zpět, nebo se ho nemusel váš syn vzdát, je ideální variantou zajistit nemovitost věcným břemenem doživotního užívání.

Pokud bychom se nyní lehce přenesli k rizikům spojeným s dědictvím, je asi tím největším fakt, že si musíte uvědomit, že nedědíte pouze nemovitosti, ale zároveň případné dluhy. Mohou se také objevit dědicové, o kterých jste neměli tušení, a které nebude možné opomenout při dědickém řízení. Poplatky za notáře, odhadce a další lidi, kteří se najednou objeví, a kteří budou mít potřebu v rámci jednání vystupovat, jsou nemalou finanční zátěží, se kterou je rovněž potřeba počítat. Pokud navíc dědí více lidí a větší majetek, může se dědické řízení opravdu protáhnout. Pokud se už rozhodnete pro tuto variantu, je potřeba pro lehčí průběh sepsat alespoň dědickou závěť nebo smlouvu, přičemž v rámci dědické smlouvy můžete odkázat pouze ¾ svého majetku.

Závěrem?
Každá varianta má svoje a někdy není úplně špatně využít výhody obou a někomu majetek či nemovitost darovat a někomu odkázat. Důležité je vždy komunikovat s ostatními a vše s nimi probrat.