Firemní hodnoty

Firemní hodnoty RE/MAX Synergy

  • U nás má každý má právo se svobodně vyjádřit k fungování společnosti.
  • Každý makléř je zodpovědný za svá rozhodnutí.
  • Sdílíme informace mezi makléři, což  je nástrojem pro efektivní komunikaci a zvyšování produktivity.
  • Oceňujeme iniciativnu a úsilí v hledání nových nápadů a řešení. 
  • Netolerujeme žádnou formu šikany, obtěžování ani zesměšňování kohokoli.
  • Sjednané dohody s kýmkoli, byť i v ústní formě se bez výhrad ctí.
  • Klient je pro nás nejdůležitějším člověkem ve společnosti, proto k němu chováme náležitou úctu.
  • Pokora, pravdomluvnost,  poctivost, spolehlivost, zdvořilost, důvěryhodnost, loajalita, korektnost a fair-play jsou základními pilíři našeho týmu.