Jak probíhá realitní obchod

Prodáváte nemovitost poprvé? Provedeme Vás realitním procesem!

Co Vás čeká při prodeji nemovitosti:

 • Náš realitní makléř navštíví Vaší nemovitost. 
 • Zhodnotí technický stav a navrhne prodejní cenu Vaší nemovitosi.
 • Poté Vám předloží marketingový plán.
 • Zjistí všechna vlastnická práva a jejich omezení, případně předloží řešení na jejich ukončení.

Jak probíhá prodej:

 • Makléř s Vámi uzavře Zprostředkovatelskou smlouvu, ve které se sjednají podmínky prodeje nemovitosti (např. prodejní cena, výše provize, povinnosti smluvních stran,....)
 • Pomůže zajisti energetický štítek nemovitosti.
 • Nafotí nebo vytvoří video nemovitosti, připadně si pozve profesionálního fotografa. Připraví půdorys.
 • Makléř zajistí prohlídky nemovitosti se zájemci. Makléř je na prohlídce vždy osobně přítomen.
 • V případě, že o nemovitost projeví někdo zájem, připraví makléř Dohodu o složení blokovacího depozita. Tato dohoda je třístranná (kupující, prodávající, realitní kancelář). V této dohodě se stanovují podmínky pro složení zálohy na kupní cenu. Běžnou praxí je, že zájemce složí částku ve výši provize realitní kanceláře. Důležitým údajem je také datum, do kdy má být částka složena. V Dohodě se dále uvede, jakým způsobem bude doplacena kupní cena a způsob, jakým bude doplacen zbytek kupní ceny a práva a povinnosti smluvních stran.
 • Po podpisu Dohody o složení blokovacího depozita a složení zálohy, předá makléř podklady advokátovi, který vytvoří smluvní dokumentaci.
 • Ve spolupráci se všemi smluvními stranami a advokátem se upraví podmínky v Kupní smlouvě případně Smlouvě o smlouvě budoucí kupní, návrh na vklad na katastr, případně další potřebnou dokumentaci.
 • Makléř připraví Předávací protokol a pomůže s přepisem energií.