Katastr nemovitostí

V návaznosti na původní zprávu ze dne 24.05.2021 (viz níže), si vás dovolujeme informovat, že katastr nakonec neodolal tlakům na uchování zveřejňování údajů o vlastnících, a proto i nadále zůstane v aplikaci zachována možnost zobrazení údajů o vlastnících a účastnících řízení bez přihlášení.

Nepřihlášení uživatelé však budou muset překonat test známý jako CAPTCHA (automatický test k odlišení počítačů a lidí), který by měl bránit automatizovanému vytěžování údajů.

Opakovanému přepisování CAPTCHA kódů se uživatelé mohou vyhnout přihlášením.


 


 S platností od června 2021 se mění podmínky pro nahlížení do katastru nemovitostí.

 

Co se mění?

Od června již nebude možné prostým nahlédnutím do online katastru nemovitostí zjistit identifikaci vlastníka nemovitostí. Anonymním (nepřihlášeným) uživatelům budou zobrazovány pouze základní informace o nemovitostech a řízeních, bez uvedení vlastníků nemovitostí a účastníků řízení.

Toto opatření údajně souvisí s řešením zhoršení odezev aplikace v důsledku extrémního nárůstu počtu přístupů do aplikace, který byl z velké části tvořen nezákonným vytěžováním databáze Nahlížení do KN softwarovými roboty.

 

Jakým způsobem bude možné získat informace o nemovitosti?

Získat kompletní informace bude samozřejmě možné stejně jako dnes prostřednictvím pořízení úplného výpisu z katastru nemovitostí (elektronickou i písemnou formou), který je však placený. Katastr nemovitostí však umožní i bezplatné zjištění identifikace vlastníka nemovitostí, avšak pouze pro registrované a přihlášené uživatele katastru nemovitostí.

 

Od června tedy bude nutné se i pro bezplatné nahlížení do Katastru nemovitostí přihlašovat.

 

Možnosti přihlášení:

prostřednictvím již dnes fungujícího Dálkového přístupu do katastru nemovitostí. Postup pro zřízení přístupu naleznete zde:


  • https://www.cuzk.cz/Aplikace-DP-do-KN/Aplikace-DP-do-KN/Zrizeni-uctu-dalkoveho-pristupu.aspx
  • přes platformu eidentita.cz – jedná se o přihlašovací bránu pro online identifikaci a přístup občanů k různým online službám. Byla užívána hojně již pro žádosti v rámci různých Covid dotací, tedy řada subjektů již má svůj profil v rámci Eidentity zřízený. Uživatelský profil na Eidentitě vzniká okamžikem, kdy si uživatel nechá aktivovat některý z možných identifikačních prostředků pro účely elektronické identifikace (např. aktivace eObčanky na pracovišti výdeje dokladů nebo ověření totožnosti na Czech POINT).

 

Tedy závěrem, od června 2021 bude možné zjistit identifikaci vlastníka nemovitosti již jen registrovaným uživatelům, a to prostřednictvím Dálkového přístupu neb prostřednictvím Eidentity, přičemž rozcestník k těmto přístupům je dostupný zde:

https://login.cuzk.cz/login.do?typPrihlaseni=NAHLIZENI