Katastr nemovitostí

POPLATEK ZA VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Jak už bývá zvykem, nový rok sebou přináší mnoho změn. Pojďme se společně podívat na jednu, kterou jste možná zaznamenali, a sice zvýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí. Z nynější částky 1000 Kč vzrostl o 100%, čili na 2000 Kč. Poslední takový nárůst jsme mohli zaznamenat v roce 2012, kdy se z původní částky 500 Kč, zvýšil na 1000 Kč. Tento vklad je nejčastěji spojován se změnou vlastnického práva, čili například převodem nemovitostí z důvodu koupě. Zvýší se však rovněž poplatek za vklad při zápisu změny zástavního práva a v řadě dalších práv.

O co přesně jde?

Vkladem do katastru nemovitostí se zapisují na základě návrhu vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence těchto práv:

vlastnické právo, právo stavby, věcné břemeno, zástavní právo, budoucí zástavní právo, podzástavní právo, předkupní právo, budoucí výměnek, přídatné spoluvlastnictví, správa svěřeneckého fondu, výhrada vlastnického práva, výhrada práva zpětné koupě, výhrada práva zpětného prodeje, zákaz zcizení nebo zatížení, výhrada práva lepšího kupce, ujednání o koupi na zkoušku, nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka, pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka, vzdání se práva na náhradu škody na pozemku, rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám.

Proč se poplatek za vklad zvýšil?

Důvodů je samozřejmě hned několik. Nejčastěji opakovanými je snaha alespoň částečně pokrýt inflaci a administrativní zátěž. V porovnání s ostatními zeměmi, kde patříme mezi země s nejnižšími poplatky za vklad do katastru nemovitostí, se tak stal důvodem jeho navýšení a snahou lepit státní rozpočet. Místo toho, abychom na jeho výši byli pyšni a měli možnost platit státu pouze za služby, které skutečně pokrývají. Všechny tyto důvody zřejmě stály za tím, že ministerstvo financí podalo v tichosti návrh na jeho navýšení.

Skutečně inflace?

Pokud se podíváme na inflaci trochu blíže, zjistíme že od posledního 100% navýšení poplatku z roku 2012 nebyla více než dvojnásobná. Ceny samozřejmě stoupají, ale maximálně o desetinu, proto i kdyby byla snaha ze strany ministerstva pokrýt ji celou, bylo by zdražení maximálně o 200 Kč.

A jak je to blíže s administrativní zátěží?

Co se týká vyšších administrativních nákladů, vykládá jej ministerstvo zemědělství takto: „Došlo k významnému navýšení nákladů, které souvisí se zasíláním oznámení majitelům nemovitostí. Od roku 2014, kdy vstoupil v platnost nový občanský zákoník, je o změnách v katastru informován výrazně větší počet osob. Český úřad zeměměřický a katastrální od té doby rozesílá upozornění všem dotčeným osobám ke každému návrhu k provedení změn v zápisu do katastru před jeho vlastním provedením. Toto opatření významně chrání majitele nemovitostí před podvodnými převody, které se v minulosti stávaly,“ řekl majitel realitní kanceláře RE/MAX Synergy Teplice, Milan Vršecký.

Jakto, že ale náklady stouply téměř na dvojnásobek? Pokud budeme chtít hodně nadsadit a rozdělíme navýšení mezi dopis do vlastních rukou, tisku a obálku pořád se vejdeme do 70 Kč. Navíc v době kdy jsme se vydali digitalizací katastru a elektronizací státní správy by měly být náklady mnohem nižší.

Kde je pravda?

Podle mnohých je to jen další způsob, jak z lidí vytáhnout více peněz, bez toho, aniž by se dal očekávat větší komfort pro klienty. Člověka tak chtě nechtě napadne, zda neustálé navyšování platů, rodičovských příspěvků či důchodů nebo neekonomické slevy na dopravu nevybírá svoji daň jinde. A vláda se tak pouze nesnaží najít další příjem do rozpočtu.

Pravdou je, že nemovitosti si nekupujeme každý den, takže se nemusíme obávat, že pro nás bude dopad nějak zásadní a v porovnání s realitní transakcí se tak jedná o částku, kterou můžeme v klidu zanedbat.