Nový realitní zákon

Realitní zákon, ochrana proti nepoctivým a neodborným realitním makléřům!

Koupě či prodej nemovitosti je pro většinu klientů realitních kanceláří důležitým mezníkem jejich života, se kterým se již setkal nebo setká takřka každý. Bohužel ne každý z nás se v tom dokonale orientuje, nebo má dostatek času a prostoru, aby mohl. Rozhodně však očekáváme profesionální přístup ze strany realitních kanceláří, které nám pomohou prodat naši nemovitost za nejlepší cenu, nebo za nejlepší cenu nakoupit. Realitní zákon je alfou a omegou pro nastavení pravidel mezi klienty a realitními makléři, potažmo realitními kancelářemi. Je často skloňovaný a každý realitní makléř by ho měl dobře znát, nyní však přináší změny.

V průběhu loňského roku vláda schválila návrh realitního zákona, a ke konci roku se po menších i větších peripetiích, které se táhnou už celé jedno volební období, poslanci parlamentu ČR rozhodli návrh zákona o realitním zprostředkování schválit ve třetím čtení.

Co za novinky má přinést?

Mezi ty nejdůležitější body patří rozhodně nutná bezúhonnost realitních makléřů. Dále pak potřeba dostatečného vysokoškolského vzdělání zakončeného titulem Mgr., získaným v rámci práva, ekonomie, financí, marketingu nebo obchodu. Rovněž je možné vystudovat i stavebnictví či podobné obory nebo svůj kredit získat pomocí kurzů MBA. Nemusíte se obávat, živnostenské oprávnění k provozování realitní činnosti bude možné získat i jen se středoškolským vzděláním, ale až po tří leté praxi v oboru. Tento bod si podrobněji rozebereme později, jelikož úzce souvisí s úpravou živnosti volné na vázanou, které věnujeme samostatnou kapitolu. Další změnou je pak povinné pojištění pro realitního zprostředkovatele, aby byl případně schopen nahradit klientovi újmu, která by jeho výkonem byla způsobena. A v neposlední řadě nám ukazuje posun kupředu ve vyjasnění si vztahu mezi klientem a zprostředkovatelem, pomocí nutnosti písemných smluv, pokud chce totiž realitní kancelář něco zprostředkovat, měla by mít uzavřenou písemnou zprostředkovatelskou smlouvu.

Živnost vázaná, živnost volná

Nyní se podívejme na jednu z nejdůležitějších věcí, kterou nově zákon přináší. Dosud totiž platilo, že na realitním trhu stačila realitním makléřům živnost volná. Nyní se změnila a stala se živností vázanou s požadavky na odbornou kvalifikaci. Co to přesně znamená? Vázanou živností je taková živnost, která je svázaná s odborným vzděláním. Pro laiky to znamená, že stejně jako například zedník musí mít alespoň „výučňák“ , který prokazuje jeho způsobilost v oboru, musí mít i realitní zprostředkovatel živnost. Podmínkou je tak vlastnit odbornou způsobilost živnostenského zákona. To znamená, jak bylo řečeno výše, získání vysokoškolského magisterského titulu v některém z daných oborů. Nebo bakalářkého titulu a rok praxe v oboru. Pokud máte nižší vzdělání jsou potřeba tři roky praxe v oboru nebo certifikační zkouška. To je opravdu velký posun k tomu, aby v realitních kancelářích pracovali už jen opravdoví odborníci. Podrobněji viz -https://zakony.kurzy.cz/455-1991-zivnostensky-zakon/priloha-2/. Realitní zprostředkovatel, který bude držitelem živnosti volné, tak bude muset nejpozději do půl roku od nabytí účinnosti zákona, ohlásit živnostenskému úřadu změnu, na živnost vázanou a prokázat, že splňuje podmínky odborné způsobilosti, jinak jeho oprávnění zanikne. Na základě živnosti volné budou nadále podnikat například správci nemovitostí, developeři nebo realitní fondy. Ministerstvo pro místní rozvoj navíc má v plánu vést seznam realitních zprostředkovatelů, kde bude možné dohledat živnostenský oprávnění a ověřit si tak, jejich splnění podmínek.

Slovo na závěr

Všeobecně lze říci, že nový zákon přinese mnoho kladných změn. Co mají změny ale doopravdy přinést? Určitě napomůžou lepšímu vymezení hranic mezi realitními kancelářemi a makléři. Nemají ale zároveň snížit počet realitních makléřů u nás? Podle Českého statistického úřadu je v České republice bezmála 15 000 podnikatelských subjektů, které se ke zprostředkovatelské činnosti hlásily. Podle mnohých se díky zpřísněným podmínkám vytratí nepoctiví a neodborní realitní zprostředkovatelé, a bude tak prostor nastavit zároveň nová pravidla mezi realitními makléři a klienty. Což může v budoucnu opět navrátit důvěru klientů v realitní kanceláře a pozvednout dobré jméno tomuto oboru. Nyní tak nebude moci dělat makléře kdokoli, odkudkoli, bez odborného vzdělání, zkušeností a technického zázemí. Je to šance pro amatéry stát se profíky nebo odejít a nezaplavovat trh. A realitní transakce by se tak mohly stát pro nás, klienty realitních kanceláří, mnohem bezpečnější. (1/2020)