PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Co je PENB

Průkaz energetické náročnosti (PENB), lidově také štítek, hodnotí budovy podle stejných kritérií a díky tomu jdou domy porovnat a objektivně zjistit energetickou náročnost. Hodnotí posuzovaný objekt z hlediska spotřeby energií na vytápění, ohřev teplé vody, na chod vzduchotechnických zařízení a klimatizací, na umělé osvětlení.

Průkaz energetické náročnosti si musí podle zákona nechat vypracovat každý, kdo staví nový rodinný dům či byt, prodává starší rodinný dům či byt nebo kdo je nově pronajímá. Výjimkou jsou družstevní byty. Za chybějící PENB hrozí pokuta od 50 do 100 tisíc korun. 

Minimalizaci uvedené spotřeby a emisí lze dosáhnout snižováním energetické náročnosti budov. Jako prostředek k dosažení těchto cílů slouží hodnocení staveb z pohledu spotřeby energie (PENB) a stanovení požadavku na ně (vyhlášky a zákony). Tak jako známe energetické štítky u domácích spotřebičů, je takto označena každá budova. Energetická náročnost objektu je také přímo spojena s provozními náklady a tak tento průkaz, resp. energetická náročnost objektu bude hrát i důležitou roli při oceňování budovy na trhu ať už v případě prodeje, koupě nebo pronájmu.

PENB nejvíce chybí u soukromých inzercí tzv. samoprodejců. V případě prodeje přes realitní kancelář, je makléř povinnen klienta upozornit na vyhotovení průkazu. Pokud tak prodávající neučiní, u inzerce se doplní G, tedy nejhorší energetická náročnost.


Technická inspekce nemovitostí

Zjištění v jakém technickém stavu nemovitost je. Např. jestli nemá nějaké vady a problémy, které by ovlivňovaly její funkci (např. potenciál zatékání do střechy či suterénu, riziko statických poruch, problémy s hlukem …) POKRAČOVAT...

Co vlastně ovlivňuje cenu nemovitosti?

Faktorů ovlivňují cenu nemovitosti je několik, kromě trhu s nemovitostmi,  jsou to ty, které se týkají přímo vaší reality samotné. Jak jinak si vysvětlit, že ceny za srovnatelné nemovitosti se liší v řádech statisíců i milionů napříč celou republikou. Pokračování...