Právo

  • Co je spoluvlastnický podíl
  • Užívání spoluvlastnického podílu na nemovitosti
  • Problémy spoluvlastnictví

To vše se dozvíte v článku zde...


Od 1. 7. 2020 je účinná novela zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, která přinesla zásadní změny např. v oblasti společenství vlastníků bytových jednotek, ale také v oblasti nájmu. Změna, které se tento článek věnuje, se týká smluvní pokuty. Jak se úprava změnila a jaké následky může tato změna mít? Více zde...


Dědická smlouva a závěť patří mezi pořízení pro případ smrti. Tyto instituty najdeme upraveny v občanském zákoníku. Každý z výše zmíněných institutů má své výhody a nevýhody. Co má větší právní sílu? Jaký dokument vám zajistí lepší postavení? Na to a spoustu dalších důležitých věcí vám odpoví tento článek. Přečíst...


Co přesně si můžeme představit pod pojmem odhad ceny nemovitosti? Je jeden univerzální odhad, který můžeme použít pro účely dědictví, hypotéky, vyrovnání při rozvodu,...nebo pro každou příležitost potřebujeme jiný? Přečíst...


Prezident ČR v pátek 3. 4. 2020 podepsal zákon ze dne 18. března 2020, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a který se týká předkupního práva. Pokračování...


Při koupi nemovitosti, v době, kdy dochází k převodu na nového vlastníka, je důležité vhodně zabezpečit úschovu kupní ceny. Nikdo nechce riskovat, že převede peníze a pak teprve bude čekat na přepis v  katastru nemovitostí. Přečíst...


Podle realitních prodejců kvůli předkupnímu právu odstupuje od koupě nemovitosti každý desátý zájemce. Číst dále...
Kvalitní právní servis je podmínkou každé realitní transakce. Naše kancelář spolupracuje s advokátní kanceláří Kýčková Vondráček Partners, advokátní kancelář s.r.o.


Rozvod je nelehkým životním obdobím a souvisí s ním mimo jiné i majetkové vyrovnání. Vlastnická práva k nemovitostem mohou mít různou podobu. My se v tomto článku zaměříme na problematiku SJM = společné jmění manželů. Číst dále...


V průběhu roku 2019 vláda schválila návrh realitního zákona, a ke konci roku se po menších i větších peripetiích, které se táhnou už celé jedno volební období, poslanci parlamentu ČR rozhodli návrh zákona o realitním zprostředkování schválit ve třetím čtení. Číst dále...