Reality x Covid 19

Vážení klienti,

na těchto stránkách se budeme snažit vás informovat, jaký vliv má koronavirus na realitní trh a jaká jsou vládní opatření a nařízení.


27.12.2020


Vážení klineti,

ještě před vánočními svátky vláda stihla přijmout další usnesení a tak s účinností od 27.12. do 10. 1. 2021 včetně platí další omezení obchodu a služeb včetně omezení volného pohybu osob. Obě ustanovení si můžete stáhnout níže.

 

Kanceláře RE/MAX mají stejně jako při posledním uzavření obchodů a služeb výjimku a mohou tak být otevřené. Nicméně opět platí několik speciálních ustanovení.

 

Provozovatel kanceláře musí zajistit dodržení následujících pravidel:

-       nepřipustit přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 plochy,

-       dodržování rozestupů mezi zákazníky větších než 2 metry
4.11.2020


Včerejší půlnocí měla skončit opatření přijatá z důvodu vyhlášení nouzového stavu, která zejména omezovala či zakazovala maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách a omezovala pohyb osob. Tato opatření vláda svým usnesením č. 1108 prodloužila do 20.11.2020.

Vzhledem k tomu, že na provozovny realitního zprostředkování se omezení nevztahovala, i nadále mohou být kanceláře RE/MAX otevřené za předpokladu dodržování nařízených zásad. 


22.10.2020


S platností od 22.10.2020 6:00 hod. do 3.11. 2020 do 23:59 hod vydala vláda ČR Usnesení, která jsou níže ke stažení.


Kanceláře RE/MAX mohou být otevřené i přes současný stav.

Pro své makléře a klienty jsme v naší kanceláři v Teplicích, Krupské 30 a v Bílině, Wolkerově 77 připravili dezinfekční prostředky tak, aby byly k dispozici a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci a jednorázové rukavice.

Prosíme také klienty, aby si domlouvali schůzky s předstihem a přicházeli k nám v počtu max. dvou osob.

  


Vážení klienti,

dne 26. 9. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 386/2020 Sb., kterým bylo zrušeno zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

Výše uvedený zákon obsahuje 3 zásadní věci:

1. zrušení daně z nabytí nemovitých věcí:

-          daňová povinnost zaniká u všech převodů vlastnického práva k nemovitým věcem v budoucnosti

-          daňová povinnost zaniká u všech převodů vlastnického práva k nemovitým věcem v minulosti, pokud lhůta pro podání daňového přiznání uplynula v termínu od 31. 3. 2020 – tj. pokud došlo k provedení vkladu vlastnického práva do KN v průběhu měsíce prosince 2019 a dále

-          v každém případě není nutné podávat daňové přiznání k dani z nabytí a tedy ani daň platit

-          v případě, že byla daň již zaplacena, zákon nestanovuje žádný specifický postup, jak žádat o vrácení daně – je tedy potřeba postupovat dle obecných zásad dle daňového řádu – v této souvislosti jsme připravili vzor žádosti o vrácení již zaplacené daně z nabytí

2. prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovité věci:

-          od daně z příjmů bude osvobozen příjem z prodeje nemovitých věcí, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem 10 let,

-          od daně z příjmů bude osvobozen příjem z prodeje nemovitých věcí, nepřesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem 10 let a použije-li poplatník získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby

-          rozhodující je datum podání návrhu na vklad do KN – pro podání po 31.12.2020 platí prodloužený časový test (10 let)

3. snížení horního limitu částky úroků z hypoték, o které je možné snížit základ daně z příjmů:

-          zachována možnost odpočtu úroků z hypoték od základu daně z příjmů

-          částka možného odpočtu úroků z hypoték se snižuje z částky 300 tis. na 150 tis. Kč

-          rozhodující je sjednání hypotéky po 1. 1. 2021


V této souvislosti jsme připravili vzor žádosti o vrácení již zaplacené daně z nabytí. Pokud potřebujete poradit, obraťte se na některého z našich makléřů - ZDE.12.3.2020


Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020.

Abychom dostáli opatřením, která v souvisloti s nouzovým stavem vláda postupně zavádí, opatřili jsme našim makléřům roušky, jednorázové propisky (ty po použití zůstavají klientům), jednorázové rukavice a vitamíny pro posílení imunity.