Reality x Covid 19

Vážení klienti,

na těchto stránkách se budeme snažit vás informovat, jaký vliv má koronavirus na realitní trh a jaká jsou vládní opatření a nařízení.


10.5.2021


Vážené klienti,

dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. 433 ze dne 3. 5. 2021 se s účinností od 10. 5. v 0.00 hodin zrušuje předchozí mimořádné opatření, kterým bylo zakázáno poskytování realitních služeb v provozovnách.

 

Od pondělí 10. 5. 2021 je tak možné kanceláře RE/MAX pro klienty opět otevřít.


6.4.2021


Vážené klienti,

ačkoliv od 12. 4. 2021 dochází k mírnému rozvolnění opatření v sektoru obchodu a služeb, pro realitní kanceláře se na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (viz příloha) stále nic nemění, tj. naše provozovny musí zůstat i nadále uzavřené.

Toto mimořádné opatření je platné do odvolání.28.3.2021


Vážení klineti,

vládním usnesením č. 315 vláda prodloužila stávající krizová opatření (vládní usnesení č. 298 a 299), která měla skončit uplynutím dnešního dne a která se týkají zákazu maloobchodního prodeje, poskytování služeb v provozovnách a volného pohybu osob. Naše kanceláře tak i nadále musí zůstat pro klienty uzavřené.

Aktuální vládní nařízení jsou platné do 11. 4. 2021 včetně.27.2.2021


Vážení klienti,

vláda usnesením č. 196 ze dne 26. 2. 2021 vyhlásila nouzový stav ode dne 27. 2. 2021 v délce trvání 30 dnů.

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vláda usnesením č. 216 a č. 217 ze dne 26. 2. 2021 přijala krizová opatření, kterými s účinností ode dne 1. 3. 2021 od 00:00 hod. do dne 21. 3. 2021 do 23:59 hodin zakázala mimo jiné maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách a dále omezila volný pohyb osob.


27.12.2020


Vážení klineti,

ještě před vánočními svátky vláda stihla přijmout další usnesení a tak s účinností od 27.12. do 10. 1. 2021 včetně platí další omezení obchodu a služeb včetně omezení volného pohybu osob. Obě ustanovení si můžete stáhnout níže.

 

Kanceláře RE/MAX mají stejně jako při posledním uzavření obchodů a služeb výjimku a mohou tak být otevřené. Nicméně opět platí několik speciálních ustanovení.

 

Provozovatel kanceláře musí zajistit dodržení následujících pravidel:

-       nepřipustit přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 plochy,

-       dodržování rozestupů mezi zákazníky větších než 2 metry
4.11.2020


Včerejší půlnocí měla skončit opatření přijatá z důvodu vyhlášení nouzového stavu, která zejména omezovala či zakazovala maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách a omezovala pohyb osob. Tato opatření vláda svým usnesením č. 1108 prodloužila do 20.11.2020.

Vzhledem k tomu, že na provozovny realitního zprostředkování se omezení nevztahovala, i nadále mohou být kanceláře RE/MAX otevřené za předpokladu dodržování nařízených zásad. 


22.10.2020


S platností od 22.10.2020 6:00 hod. do 3.11. 2020 do 23:59 hod vydala vláda ČR Usnesení, která jsou níže ke stažení.


Kanceláře RE/MAX mohou být otevřené i přes současný stav.

Pro své makléře a klienty jsme v naší kanceláři v Teplicích, Krupské 30 a v Bílině, Wolkerově 77 připravili dezinfekční prostředky tak, aby byly k dispozici a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci a jednorázové rukavice.

Prosíme také klienty, aby si domlouvali schůzky s předstihem a přicházeli k nám v počtu max. dvou osob.

  


Vážení klienti,

dne 26. 9. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 386/2020 Sb., kterým bylo zrušeno zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

Výše uvedený zákon obsahuje 3 zásadní věci:

1. zrušení daně z nabytí nemovitých věcí:

-          daňová povinnost zaniká u všech převodů vlastnického práva k nemovitým věcem v budoucnosti

-          daňová povinnost zaniká u všech převodů vlastnického práva k nemovitým věcem v minulosti, pokud lhůta pro podání daňového přiznání uplynula v termínu od 31. 3. 2020 – tj. pokud došlo k provedení vkladu vlastnického práva do KN v průběhu měsíce prosince 2019 a dále

-          v každém případě není nutné podávat daňové přiznání k dani z nabytí a tedy ani daň platit

-          v případě, že byla daň již zaplacena, zákon nestanovuje žádný specifický postup, jak žádat o vrácení daně – je tedy potřeba postupovat dle obecných zásad dle daňového řádu – v této souvislosti jsme připravili vzor žádosti o vrácení již zaplacené daně z nabytí

2. prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovité věci:

-          od daně z příjmů bude osvobozen příjem z prodeje nemovitých věcí, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem 10 let,

-          od daně z příjmů bude osvobozen příjem z prodeje nemovitých věcí, nepřesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem 10 let a použije-li poplatník získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby

-          rozhodující je datum podání návrhu na vklad do KN – pro podání po 31.12.2020 platí prodloužený časový test (10 let)

3. snížení horního limitu částky úroků z hypoték, o které je možné snížit základ daně z příjmů:

-          zachována možnost odpočtu úroků z hypoték od základu daně z příjmů

-          částka možného odpočtu úroků z hypoték se snižuje z částky 300 tis. na 150 tis. Kč

-          rozhodující je sjednání hypotéky po 1. 1. 2021


V této souvislosti jsme připravili vzor žádosti o vrácení již zaplacené daně z nabytí. Pokud potřebujete poradit, obraťte se na některého z našich makléřů - ZDE.12.3.2020


Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020.

Abychom dostáli opatřením, která v souvisloti s nouzovým stavem vláda postupně zavádí, opatřili jsme našim makléřům roušky, jednorázové propisky (ty po použití zůstavají klientům), jednorázové rukavice a vitamíny pro posílení imunity.