Úschova kupní ceny

Úschova kupní ceny je stále žhavé téma:

Kupujete nebo prodáváte svůj dům či byt? Jakým způsobem zabezpečíte finanční prostředky do doby, než bude nemovitost převedena na katastru? A má to vůbec cenu? Mnoho kupujících je rádo, že našli svoji vysněnou nemovitost a úschovu kupní ceny příliš neřeší. Podstupují tak obrovské riziko a mohou o své často celoživotní úspory přijít.

Při koupi nemovitosti, v době, kdy dochází k převodu na nového vlastníka, je důležité vhodně zabezpečit úschovu kupní ceny. Nikdo nechce riskovat, že převede peníze a pak teprve bude čekat na přepis v  katastru nemovitostí. Obecná lhůta je nyní dvacet dní, v případě komplikací se ale převod nemovitosti může protáhnout. A platí to i naopak, prodávající by neměl převádět vlastnická práva, dokud nebude mít jistotu, že dostane zaplaceno. Tak vzniká patová situace,  kterou může vyřešit využití třetí strany a  odstraní  se tak oboustranná nedůvěra. Jenže vybrat správné řešení při hledání úschovy nemusí být úplně jednoduché. Výjimečné nejsou případy, kdy zájemci poslali majiteli celou kupní cenu přímo na účet v dobré víře, že na ně nemovitost v domluveném termínu převede.

Nabízí se několik možností, jak převod uskutečnit:

Úschova u bank je jistě bezpečnější než v předchozím případě. Může být ale také neúměrně drahá a tyto služby nabízí pouze omezený počet bank.

Úschova u notáře či advokáta je celosvětově velmi využívána. Pokud jsou navíc přijata dodatečná bezpečnostní opatření, pak jde o velmi bezpečný a současně levný způsob úschovy peněz. Taková opatření používá například naše kancelář. Úschova je navíc zabezpečena trojitou kontrolou výplaty jakékoli částky, vyšším počtem autorizovaných osob a používáním jedinečných účtů pro každou transakci. Díky tomu jde o  velmi bezpečnou úschovu. 

Úschova přímo na účtech realitní kanceláře – jde o vysoce rizikovou variantu úschovy. Hrozí, že pokud někdo podá na realitní kancelář exekuci kvůli byť jen minimálnímu dluhu, peníze zůstanou zablokované, dokud se situace nevyřeší. Dalším problémem je, že peníze jsou často složeny na běžném účtu realitní kanceláře a mohou tak být zneužity pro jiné účely. Vymahatelnost uložených peněz je v případě tohoto postupu nízká až nulová. 

Pečlivě volte realitní kancelář, se kterou spolupracujete. Ověřujte si reference a předchozí zkušenosti s kanceláří. Realitní kancelář by vám měla dát vždy na výběr, jakou formu úschovy chcete zvolit. Zpravidla dostanete nabídku na některý z typů úschovy, kterou má realitní kancelář dlouhodobě vyzkoušenou. Pokud ale upřednostňujete jiný způsob, jde o vaše výsostné právo. Pozor si dávejte především na to, aby peníze byly na speciálním účtu, se kterým nemůže kdokoli svévolně nakládat. Například naše kancelář dlouhodobě využívá pro úschovu kupní ceny svých klientů výhradně prověřené advokátní úschovy u advokátní kanceláře Kýčková Vondráček partners s.r.o. (kontakt). Navíc má zavedený vlastní systém opatření jako jsou oddělené účty, vícenásobné potvrzení výplaty peněz a další.

Pro naše klienty je úschova peněz u Kýčková Vondráček Partners s.r.o. zdarma.
 


Depozitní účet:
číslo účtu pro tuzemské platby: 223463360/0300
IBAN pro zahraniční platby: CZ05 0300 0000 0002 2346 3360


Depozitní účet je určen výhradně pro složené zálohy (depozita) od klientů. Prostředky složené na tomto účtě jsou evidovány odděleně a realitní kanceláře RE/MAX nesmí tyto prostředky používat ke svému hospodaření či jakýmkoli jiným účelům. Centrála společnosti RE/MAX provádí pravidelné audity dodržování těchto požadavků a jejich porušením může dojít k odebrání licence RE/MAX.