Věcné břemeno

Omezující věcné břemeno  

Věcné břemeno je jedním ze způsobů, jak omezit vlastnická práva. Poměrně častým případem věcného břemene bývá to spojené s nemovitostmi. Pojďme se podívat na to, co přesně pro nás mohou věcná břemena obnášet a zorientovat se v této problematice.

 

Interesované osoby

Věcné břemeno má dvě strany:

Oprávněného, který má možnost využít věci vlastníka (povinného).

Povinného, který musí poskytovat, konat či strpět něco, vůči oprávněnému.

 

Co přesně znamená pojem věcné břemeno?

Asi úplně nejtypičtějším příkladem věcného břemene je spolubydlení. To může vypadat tak, že, vaši prarodiče vlastní dvougenerační dům a vy se rozhodnete s partnerkou k nim nastěhovat. Po nějaké době, kdy jsou obě strany spokojené se prarodiče rozhodnou přepsat na vás svoji nemovitost. Aby se však nestalo, že by najednou byli naprosto bez střechy nad hlavou, je možné domluvit se na podmínce. Díky ní mají prarodiče právo v dané nemovitosti v klidu dožít, a zajistí to právě věcným břemenem přidaným do samotné darovací smlouvy. Mají tak jistotu, že nebudou muset nemovitost opustit a zároveň se vyřeší veškeré budoucí problémy, které by mohly nastat v případě, že by nebyla sepsána poslední vůle. Rovněž je to levnější, než vyřizovat to v rámci dědického řízení.

 

Jaké jsou další typy věcných břemen?

Věcná břemena se dělí na služebnosti, což v překladu znamená povinnosti vlastníka, aby strpěl věci, které by jinak trpět nemusel. A reálné břemeno, čili opak služebnosti, aktivní konání.

Abychom si to dokázali lépe představit, uvedeme si příklad.

Představte si, že vlastníte pozemek, po kterém vede cesta k domu vaší sousedky. Váš pozemek je tak zatížen služebností, vůči vaší sousedce, jelikož ji umožňujete využívat vaší cestu k tomu, aby se ona dostala domů. Má tak právo na průjezd, to se může týkat i průchodu, přívodu vody či elektřiny apod.

Reálné břemeno si pak můžeme vysvětlit na příkladu výše uvedeného doživotního užívání věci, kdy poskytujete této osobě, která vám darovala nemovitost bydlení, ale rovněž další služby, které si mezi sebou určíte.

 

Obří znehodnocení nemovitosti

Bohužel jsou všechna věcná břemena zapsána v katastru nemovitostí, což může snižovat hodnotu dané nemovitosti. Není ji totiž následně možné zastavit a takřka ani prodat, pokud se to už podaří, tak jen hodně pod cenou nemovitosti. Je proto vždy potřeba zjistit, jaké věcné břemeno je na nemovitosti, o kterou máme zájem, uvaleno.  A zda může zaniknout, nebo ho můžeme nějak zrušit.

 

Rada pro kupující

Pokud se rozhodnete koupit nějakou nemovitost, určitě se nespokojte s náhledem do katastru nemovitostí. Uvidíte sice, že zde nějaké věcné břemeno je, ale vy se musíte dostat k listu vlastnictví, kde bude jasně napsáno, o jaké věcné břemeno se jedná. Jsou totiž taková, která vás neomezí, a pak taková, která opravdu omezují.

 

Jak může věcné břemeno vzniknout a zaniknout?

Věcná břemena vznikají buď tak, že sepíšete písemnou smlouvu, kterou obě strany podepíší. To však není jediný způsob, další jsou rozhodnutím soudu, schválenou dohodou dědiců, na základě závěti, a nebo je tu možnost i ze zákona.

Věcné břemeno přitom může zaniknout nebo přejít na někoho jiného, vždy záleží na podmínkách, na kterých se domluvíte.

 

Co když se stane věcné břemeno přítěží?

V praxi může dojít k tomu, že člověk vlastnící nemovitost se rozhodne ji prodat, ale zároveň si chce ponechat právo ji do konce života užívat. Ve chvíli, kdy vzniknou rozpory mezi spolubydlícími, může být věcné břemeno spíše na obtíž. Rovněž může být problém ve chvíli, kdy se člověk, který má u vás věcné břemeno přestěhuje, ale věcné břemeno zůstane. A vy se rozhodnete nemovitost prodat.

Vše je proto vždy potřeba dobře právně upravit, abychom minimalizovali budoucí problémy.


Nevyhledávanější:   

články   kontakt   odhad nemovitosti   naše služby